လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

Read More

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More

ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

Read More

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More