ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုကောင်စီ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၂၆)

ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုကောင်စီ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၂၆)
  • နေ့စွဲ: 14 Dec 2016
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုကောင်စီ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၂၆)

Related Researches: