ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၇၁)

  • နေ့စွဲ: 05 Aug 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

Related Researches: