မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေအဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေအဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၅၉)

  • နေ့စွဲ: 10 Sep 2018
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေအဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

Related Researches: