တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
  • နေ့စွဲ: 06 Dec 2016
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

Related Researches: