လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတက သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့လာသော တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

နိုင်ငံတော်သမ္မတက သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့လာသော တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

Read More

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်ဇယား

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်ဇယား

Read More

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်ဇယား

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်ဇယား

Read More

IPU သတင်းလွှာ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

IPU သတင်းလွှာ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

Read More

IPU အစီရင်ခံစာအသစ်တွင် ဖော်ပြချက်အရ ပါလီမန်များတွင် လူငယ်များကိုယ်စားပြုပါဝင်မှု အနည်းငယ်တိုးတက်လာခြင်း

IPU အစီရင်ခံစာအသစ်တွင် ဖော်ပြချက်အရ ပါလီမန်များတွင် လူငယ်များကိုယ်စားပြုပါဝင်မှု အနည်းငယ်တိုးတက်လာခြင်း

Read More

IPU မှ ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် e-Bulletin

IPU မှ ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် e-Bulletin

Read More

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ စံချိန်တင်အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ IPU က အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ စံချိန်တင်အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ IPU က အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း

Read More