ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(14)
ပါတီအမည် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအလံ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးသာထွန်းလှ၊ ဦးခိုင်ပြည်စိုး(ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ဝ၉-၂၅ဝ၂၄ဝ၁ဝဝ(ဦးထွန်းအောင်ကျော်)
လိပ်စာ အမှတ် (၃၇၉)၊ လမ်းမတော်တောင်ရပ်ကွက်၊ လမ်းမကြီး၊ စစ်တွေမြို့။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download