ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(13)
ပါတီအမည် လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)
ပါတီအလံ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးရွှေမင်း(ခ)ဆီဖာလာလူး၊ ဦးလေမေတား(ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၇၀၁၀၀၆၁၊ ၀၇၄-၂၈၁၉၂
လိပ်စာ အမှတ် (၁၈/၁၃)၊ ရမ်ပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်
ပါတီမူဝါဒ PDF Download