ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(12)
ပါတီအမည် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအလံ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာမနာမ်တူးဂျာ
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၂၄၀၁၁၅၀
လိပ်စာ အမှတ် MGR (၁၆)၊ မလိဂင်ရာနယ်မြေ၊ မန်ခိန်-ရွှေစက်လမ်း၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download