ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၄၆ )
ပါတီအမည် ဗမာပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ဗမာပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအလံ ဗမာပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးအုန်းလွင်(နုတ်ထွက်)၊ ဦးထွန်းရွှေ (ကွယ်လွန်)
ဆက်သွယ်ရန် ဦးထွန်းရွှေ(၀၁-၂၉၆၆၉၃၊ ၀၁-၅၅၃၆၄၄)
လိပ်စာ အမှတ်(၁၀)၊ဂေါသကလမ်း၊ သာယာကုန်း ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download