ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၃၂ )
ပါတီအမည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီအလံ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးဌေးဦး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၈၆၀၄၀၀၁၊ ၀၆၇-၄၁၉၂၅၃၊ ၄၁၉၁၆၆၊ ၄၁၉၁၂၂၊ ၄၁၉၁၂၄၊ ၀၆၇-၄၁၉၁၂၅၊ ၄၁၉၂၅၀၊ ၄၁၉၂၄၄၊ ၀၆၇-၄၁၉၂၇၁/၄၁၉၀၈၃ (ဖက်စ်)
လိပ်စာ အမှတ်(၅)၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်းနှင့်“စီ” လမ်းထောင့််၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download