ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၇ )
ပါတီအမည် အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းမြင့် ၊ ဦးအောင်ကြည်ဝင်း
ဆက်သွယ်ရန် ၀၈၁-၂၀၉၅၉၉၊ ၀၉-၄၂၈၃၁၀၀၁၁(ဥက္ကဌ)၊၀၉-၄၂၈၃၁၀၀၃၇ (ဦးအောင်ကြည်ဝင်း)
လိပ်စာ အမှတ်(၂)၊ မင်္ဂလာရပ်၊ လမ်မတော်လမ်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download