ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၆ )
ပါတီအမည် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးလျှံကြယ်၊ ဦးနိုထန်ဘဲလ်(ခ)နိုထမ်ကပ်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁-၅၃၈၃၂၈၊ ၀၉-၅၁၅၅၉၈၃(ဌာနချုပ်) ၊ ၀၁-၆၄၇၄၂၀၊ ၀၉-၈၆၃၆၄၇၀(ဥက္ကဌ)၊ ၀၁-၅၃၇၃၅၂၊ ၀၉-၅၀၁၄၉၁၆(ထွေ/မှူး)
လိပ်စာ တိုက် (၁၄၇)၊ (၅)လွှာ ၊ ၃၇ လမ်း(လယ်) ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပါတီမူဝါဒ PDF Download