ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၅ )
ပါတီအမည် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ပါတီအလံ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးညိုမင်းလွင်(နုတ်ထွက်)၊ ဦးတင်မောင်အေး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၂၁၁၄၈၂၇၅(ဦးနေမျိုးဝေ)၊ ၀၉-၈၆၁၀၇၁၉
လိပ်စာ အခန်း(၂/၂/၂၃၂)၊မဟော်ဂနီလမ်း၊ ထောက်ကြန့် တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download