ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၂ )
ပါတီအမည် ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးထွန်းရင်(ကွယ်လွန်)၊ ဒေါ်နန်းရွှေကြာ
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၆၈၀၆၅၇၂
လိပ်စာ နန်းဦးလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download