ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၆ )
ပါတီအမည် ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
ပါတီအလံ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဘိုမောင်း(နုတ်ထွက်)၊ ဦးလှမြင့်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၀၁၅၇၈၀၅၇(ဥက္ကဌ) ၀၇၁-၅၅၀၇၅၊ ၀၆၈-၂၁၃၉၈၊ ၀၉-၅၀၈၉၂၂၂(ဦးဗန်နေ)
လိပ်စာ ၃၄၁၊ ဆုတောင်ပြည့်ဘုရားလမ်း၊ စျေးရပ်ကွက်၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download