ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၃ )
ပါတီအမည် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
ပါတီအလံ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးငွေသိန်း၊ ဦးနိုင်လှအောင်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၃၂၁၄၁၇(ဦ:ငွေသိန်း)၊ ၀၉-၈၇၃၀၉၆၄(ဦးနိုင်လှအောင်)၊ ၀၉-၄၂၅၂၆၆၂၉၇(စံတင်)
လိပ်စာ ခြံအမှတ်(၂၂၇)၊ (၆)လမ်း၊ မြိုင်သာယာမြို့သစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download