ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၉ )
ပါတီအမည် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအလံ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးထွန်းအောင်မြင့် ၊ ဦးစောစေးဝါး(ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၁၈၀၁၆၄၊ ၀၁-၆၁၁၆၁၂
လိပ်စာ အမှတ်(၆၃၂)၊ ဃ/၁၆၊ အာဇာနည်လမ်း ၊ အမှတ်(၄)လမ်းမဆုံ၊ ရပ်ကွက်(၅)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download