ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၆ )
ပါတီအမည် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)
ပါတီအလံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးသုဝေ၊ ဒေါ်သန်းသန်းနု
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၈၀၂၀၂၅၄၊ ၀၁-၅၄၁၆၄၉(ဒေါ်သန်းသန်းနု)၊ ၀၉-၅၀၈၄၉၆၃
လိပ်စာ အမှတ်(၄၆၅)၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဖို့မြေရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download