ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၄ )
ပါတီအမည် ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးလော်ဆင်ကွမ်း၊ ဦးခင်မောင်အေး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၂၆၂၁၉၅(ဦးလော်ဆင်ကွမ်း)၊ ၀၉-၆၇၀၀၉၇၁၊ ၀၈၂-၂၄၆၂၇(ဖက်စ်)
လိပ်စာ အမှတ်(၂၆)၊ မြဝတီလမ်း၊ နယ်မြေ(၅)၊ရပ်ကွက်(၁)၊လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download