ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂ )
ပါတီအမည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးထွန်းရီ၊ ဦးသန်းတင်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၂၁၁၀၉၅၅၀၊ ၀၁-၅၃၇၆၀၁၊ ၀၁-၅၅၇၄၈၀၊ ၀၁-၅၅၄၂၁၉(ဖက်စ်)
လိပ်စာ အမှတ် (၂၄)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပါတီမူဝါဒ PDF Download