ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁ )
ပါတီအမည် မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ
ပါတီအလံ မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစံသာအောင်၊ ဦးလာဘွေ
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၂၁၇၃၄၅၀၈(ဥက္ကဌ)
လိပ်စာ အမှတ်(၂၀၂)၊စာတိုက်လမ်း၊ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်
ပါတီမူဝါဒ PDF Download