ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(3)
ပါတီအမည် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)
ပါတီအလံ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစံလွင်၊ ဦးခွန်သိန်းဖေ
ဆက်သွယ်ရန် ဝ၉-၄၂၈၂၁၈၃၁၄ (ဦးခွန်တင်ထွဋ်)၊ဝ၈၁-၂၁၂၄၆၉၁ (ဖက်စ်)၊ ဝ၉-၃၆၃၅၂၃၅၅ (ရုံးချုပ်)၊ ဝ၉-၂၅ဝ၃၄၃၁၄၅ (ဦးစောခွန်ကျော်ဝင်း)၊ဝ၉-၂၅၃၃၃၆၅ဝ၂ (ခွန်ကျော်အေး)
လိပ်စာ အမှတ်(၁၈)၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ စျေးပိုင်းရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download