ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(10)
ပါတီအမည် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် နိုင်တင်အောင်၊ ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုး ( ထွေ/မှူး )
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၂၅၅၉၆၄၄၄၅ (နိုင်စံတင်)
လိပ်စာ အမှတ်(၃၂၄)၊ (၂၂)လမ်း၊ မြိုင်သာယာ ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
ပါတီမူဝါဒ PDF Download