ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(2)
ပါတီအမည် ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးထွန်းနိုင်၊ ဦးအောင်ကျော်ဖြိုး(ခ) ဟော်ထိုက်ကျင်း(တွင်း/မှူး-၁)
ဆက်သွယ်ရန် ဝ၉-၅၁၁၃၁၈၆ (ဦးထွန်းနိုင်-ဥက္ကဋ္ဌ)၊ဝ၁- ၅၅၉၅၃၉၊ ဝ၁- ၅၅၉၅၄ဝ-၁၃၃ (ဖက်စ်)၊ဝ၉-၅၂၆၂၁၉၅ (ဦးလော်ဆင်ကွမ်း)၊ ဝ၈၁-၂၂၂၂၄ (ဖုန်း)ဝ၉-၆၇ဝဝ၉၇၁ (ဦးခင်မောင်အေး)၊ ဝ၈၁-၂၄၆၂၇ (ဖက်စ်)
လိပ်စာ အမှတ်(ဌ/ ၁၉/ ၇၆၄)၊ ဟူးမွန်လမ်း၊ မန်ဆူရှမ်းကျောင်းနောက်၊ နယ်မြေ(၁၉)၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download