ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(1)
ပါတီအမည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးသန်းတင်၊ ဦးသိန်းထွန်း (ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁-၅၄၁၉၆၁(ဦးနေဝင်း) ၀၁-၅၅၇၄၈၀၊ ၀၁-၅၅၄၂၁၉ (ဖက်စ်) ၀၁-၅၅၇၄၅၆၊ ၀၁-၃၈၆၉၃၆ (ဦးဟန်ရွေ)
လိပ်စာ အမှတ် (၂၄)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပါတီမူဝါဒ PDF Download