ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(15)
ပါတီအမည် ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
ပါတီအလံ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးကျော်မြင့်
ဆက်သွယ်ရန် ဝ၉-၄ဝ၁၅၄၁၉၁၄(ဥက္ကဋ)၊ ဝ၉-၄ဝ၁၅၇၈ဝ၅၇ ဝ၆၇-၄၁၇၇၅၄ (ဖက်စ်)၊ ဝ၆၇-၂၁၃၉၈၊ ဝ၉-၅ဝ၈၉၂၂၂ (ဦးဗန်နေ)၊ ဝ၉၄၃ဝ၁၂၆၅၈(ဦးမျိုးညွန့်)
လိပ်စာ အမှတ် (၅၂၀၆)၊ လားရှိုး (၃) လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download