ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(5)
ပါတီအမည် အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (အန်၊ယူ၊ဒီ)
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (အန်၊ယူ၊ဒီ)
ပါတီအလံ အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (အန်၊ယူ၊ဒီ)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစိန်ဝင်း
ဆက်သွယ်ရန် အမှတ်(၆၇၉)၊ သရဖီလမ်း၊ သပြေကုန်း၊ ကျောက်မျက်ပြတိုက်အနီး၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၉-၄၂၈၃၁၈၃၆၆ (ဦးမြင့်အောင်)
လိပ်စာ အမှတ်(၆၇၉)၊ သရဖီလမ်း၊ သပြေကုန်း၊ ကျောက်မျက်ပြတိုက်အနီး၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download