ပါတီအမည်
မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ လေ့လာရန်
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ လေ့လာရန်
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) လေ့လာရန်
ကယန်းအမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ လေ့လာရန်
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
“ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP) လေ့လာရန်
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ လေ့လာရန်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
“ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လေ့လာရန်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လေ့လာရန်