၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပထမ(၆)လပတ် အခွန်ရငွေစာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၃၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပထမ(၆)လပတ် အခွန်ရငွေစာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၃၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပထမ(၆)လပတ် အခွန်ရငွေစာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ

Read More
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများအပေါ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေး ကျင်းပ

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၆

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၆

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို အစီအစဉ်(၁၂)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများအပေါ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ  နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၅

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများအပေါ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၅

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများအပေါ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို ၂၅-၇-၂၀၁၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) ၁၃၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D-ဆောင်)ပထမထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ

Read More
(၄၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၄

(၄၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၄

(၄၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၄

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၄

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ကို အစီအစဉ် (၁၀) ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
လွှတ်တော်ရုံးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ   စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်   နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၄

လွှတ်တော်ရုံးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ် နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၄

လွှတ်တော်ရုံးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊အတွင်းရေးမှူးများ   လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊အတွင်းရေးမှူးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊အတွင်းရေးမှူးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

Read More