ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၇

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၇

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၁၃)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး(၁၉/၂၀၁၉) ကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၆

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး(၁၉/၂၀၁၉) ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၆

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး(၁၉/၂၀၁၉) ကျင်းပ

Read More
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖြေလျှော့ဖယ်ရှားနိုင်ရေး လေ့လာဆန်းစစ်ချက် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ   နေပြည်တော် ဇွန် ၅

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖြေလျှော့ဖယ်ရှားနိုင်ရေး လေ့လာဆန်းစစ်ချက် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော် ဇွန် ၅

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖြေလျှော့ဖယ်ရှားနိုင်ရေး လေ့လာဆန်းစစ်ချက် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကြုံတွေ့နေရသော ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

Read More
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် အာရှပစိဖိတ်ဝိုင်နှင့် အရက်ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူများအသင်း (APIWSA) တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ   နေပြည်တော် ဇွန် ၄

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် အာရှပစိဖိတ်ဝိုင်နှင့် အရက်ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူများအသင်း (APIWSA) တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော် ဇွန် ၄

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် အာရှပစိဖိတ်ဝိုင်နှင့် အရက်ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူများအသင်း (APIWSA) တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၄

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၄

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၁၅)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း   နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်   ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ   နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

Read More
ADB ၏ Myanmar Country Programming Mission (CPM) အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသည့် ချေးငွေ (သို့မဟုတ်) ချေးငွေမဟုတ်သောစီမံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ   နေပြည်တော် ဇွန် ၃

ADB ၏ Myanmar Country Programming Mission (CPM) အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသည့် ချေးငွေ (သို့မဟုတ်) ချေးငွေမဟုတ်သောစီမံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော် ဇွန် ၃

ADB ၏ Myanmar Country Programming Mission (CPM) အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသည့် ချေးငွေ (သို့မဟုတ်) ချေးငွေ မဟုတ်သောစီမံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

Read More