ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၂) ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ကျင်းပ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၂)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၁၁)ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။

Read More

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၁)ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်ကျင်းပ ဧပြီ ၉

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၁)ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်ကျင်းပ ဧပြီ ၉ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၄၁)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၉)ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။

Read More

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၁)ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်ကျင်းပ ဧပြီ ၉

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက် ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၄၁)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၉)ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။

Read More

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၀)ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ကျင်းပ ဧပြီ ၈

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၀)ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ကျင်းပ ဧပြီ ၈ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက် ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး(၄၀)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၇)ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။

Read More

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၀)ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ကျင်းပ ဧပြီ ၈

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး(၄၀)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၇)ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း နှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဧပြီ ၆

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီလ ၆ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသိရီဆောင် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း နှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဧပြီ ၆

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီလ ၆ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသိရီဆောင် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း နှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဧပြီ ၆

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း နှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဧပြီ ၆ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီလ ၆ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသိရီဆောင် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

Read More