အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း

အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး - 


ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-


ကျင်းပမည့်နေ့ရက်/အချိန် - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်( တနင်္လာနေ့ )၊ ၁၃၃၀ နာရီ၊

ကျင်းပမည့်နေရာ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ။

Related Posts: