အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နေပြည်တော် ဧပြီ ၃

အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း  နေပြည်တော် ဧပြီ ၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားသည့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းအား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် ၆-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၀၉၃၀ နာရီမှ ၁၆၃၀ နာရီအတွင်း လွှတ်တော်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၂၀) သို့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နှင့် တကွ လာရောက်သတင်းပို့ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ် ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
Download PDF

Related Posts: