ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၃

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၃

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း   နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

Read More
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ   နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၆

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၆

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ

Read More
သုတေသနစွမ်းရည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈

သုတေသနစွမ်းရည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈

သုတေသနစွမ်းရည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

Read More
IDEA, Monitoring and Evaluation အဖွဲ့၊ Palladium အဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီတို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈

IDEA, Monitoring and Evaluation အဖွဲ့၊ Palladium အဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီတို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈

IDEA, Monitoring and Evaluation အဖွဲ့၊ Palladium အဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီတို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

Read More
ကျောင်းသုံးစာအုပ်များရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈

ကျောင်းသုံးစာအုပ်များရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈

ကျောင်းသုံးစာအုပ်များရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Korea Development Institute ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံ   နေပြည်တော် ၊ အောက်တိုဘာ ၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Korea Development Institute ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံ နေပြည်တော် ၊ အောက်တိုဘာ ၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Korea Development Institute ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံ

Read More