ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၆

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၆

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ကို အစီအစဉ် (၁၁)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
(၃၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈) ကျင်းပ နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၆

(၃၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈) ကျင်းပ နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၆

စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်မှ ၇ ရက်ထိကျင်းပမည့် (၃၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံ တက်ရောက်ရန် ဒုတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၁၄၃၀ နာရီတွင် ကျင်းပ

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၅

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၅

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ကို အစီအစဉ် (၈)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၁၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၁၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများကို ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၁၀၀၀ နာရီနှင့် ၁၄၀၀ နာရီ တို့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D-ဆောင်)၊ ပထမထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၄

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် ၁၄၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် D ဆောင်၊ ဒုတိယထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Read More
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၁၄

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၁၄

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများကို ၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့) ၀၉၀၀ နာရီနှင့် ၁၃၀၀ နာရီတို့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D-ဆောင်)၊ ပထမထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၃

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသော မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် ၁၄၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် D ဆောင်၊ ဒုတိယထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၃

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၃

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ကို အစီအစဉ် (၇)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More