အမည် ဒေါ်သီရိရတနာ
မွေးသက္ကရာဇ် 21-09-1979
ကျား/မ
လူမျိုး ဗမာ
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ဗုဒ္ဓ
ယခင်အလုပ်အကိုင် ကုန်သည်
ပညာအရည်အချင်း B.A (History)
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
ပါတီအမည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
အဖအမည် ဦးမင်းလွင်
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် 01-01-2016
လိပ်စာ အမှတ်(၃)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဆေးရုံရှေ့၊ ကန်သာယာ(၇)ရပ်ကွက်၊ ဘီးလင်းမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ အထိ မူလတန်း ၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ အလယ်တန်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ အထက်တန်းပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း)ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။