အမည် ဦးကျင့်ခန့်ပေါင်
မွေးသက္ကရာဇ် 19-08-1955
ကျား/မ ကျား
လူမျိုး ချင်း
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ခရစ်ယာန်
ယခင်အလုပ်အကိုင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)
ပညာအရည်အချင်း B.Sc, B.Ed
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
ပါတီအမည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
အဖအမည် ဦးကိုင်ခေါဟောက်
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် 01-01-2016
လိပ်စာ ဖူနွမ်းရွာ၊ တီးတိန်မြို့နယ်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အလယ်တန်း (ဖူနွမ်း) (၁၉၆၃-၁၉၇၂) အထက်တန်း (ထုတ်လိုင်) (၁၉၇၂-၁၉၇၅)၊ တက္ကသိုလ်စာပေး/ ယူ (မန္တလေးတက္ကသိုလ်) (၁၉၇၇-၁၉၈၀) B.Edဘွဲ့ (ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်) (၁၉၈၃-၁၉၈၄) ၁၉၇၇-၁၉၈၂ မူပြ၊ အမက(လွန်းမွာလ်)၊ လယ်ပြ၊ အထက(၁) တီးတိန် (၁၉၈၂)၊ ၁၉၈၂-၁၉၉၅ ထက်ပြ၊ အထက(ထန်တလန်) ၁၉၉၅-၂၀၀၃ လယ်အုပ်၊ အလက၊ မှုံးတနူး၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၃ လ/ထပြည်နယ်မှူး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခရိုင်ပညာရေးမှူး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ချင်းပြည်နယ်။