အမည် ဒေါ်နော်ဆာမူထူး
မွေးသက္ကရာဇ် 11-11-1953
ကျား/မ
လူမျိုး ကရင်
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ခရစ်ယာန်
ယခင်အလုပ်အကိုင် အိမ်ရှင်မ
ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်းအောင်
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
ပါတီအမည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
အဖအမည် ဆရာတော်စောပလယ်ထီး
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် 01-01-2016
လိပ်စာ (၄/၇၃၈) တိုးချဲ့သာယာကုန်း(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း တဂေး(အ.မ.က)၊ကြာအင်းရွှေဒိုး(အ.လ.က)၊ကြာအင်းဆိပ်ကြီး(အ.ထ.က) တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော် Sunday School ဆရာမ၊ အသင်းတော် လူငယ်တာဝန်ခံ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကော့ထမလိမ်းကျေးရွာ တွင် စည်းရုံးရေးမှူးတာဝန်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကော့ထမလိမ်းကျေးရွာတွင် မဲရုံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။