အမည် ဒေါ်နန်းမိုးမိုးထွေး
မွေးသက္ကရာဇ် 11-06-1983
ကျား/မ
လူမျိုး ကရင်
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ဗုဒ္ဓ
ယခင်အလုပ်အကိုင် စက်ချုပ်
ပညာအရည်အချင်း M.Sc (Zoology)
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
ပါတီအမည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
အဖအမည် ဦးထွေးမောင်
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် 01-01-2016
လိပ်စာ နောင်ဘိုကြီးကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အ.မ.က/ အ.လ.က(ခွဲ)နောင်ဘိုကြီး၊ အ.ထ.က(၄)ဘားအံမြို့၊ ဘားအံ တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ UNDP/ MYA/01/002 (ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမြို့)၊ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း(ကရင်ပြည်နယ်)တို့တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘားအံခရိုင် (ဘဏ္ဍာရေးမှူး) နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသများသို့ TraumaHealer (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) အဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ ပါသည်။