နည်းပညာအသစ်များက ပါလီမန်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ပြည်လည်ဆက်သွယ်ပေးရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ကို IPU အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်း

နည်းပညာအသစ်များက ပါလီမန်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ပြည်လည်ဆက်သွယ်ပေးရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ကို IPU အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်း

Read More

(၇၃) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ- ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝရေးတို့အတွက် ပါလီမန်များ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကိုစုစည်းခြင်း

(၇၃) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ- ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝရေးတို့အတွက် ပါလီမန်များ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကိုစုစည်းခြင်း

Read More

နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ (IPU) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်တို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ (IPU) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်တို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

Read More

၂၀၁၈ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် ပါလီမန်များ၌ အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် ပါလီမန်များ၌ အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း

Read More

နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရှိ အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ IPU ၏ အချက်အလက်များပါရှိသော အစီရင်ခံစာကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် တင်ပြခဲ့ခြင်း

နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရှိ အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ IPU ၏ အချက်အလက်များပါရှိသော အစီရင်ခံစာကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် တင်ပြခဲ့ခြင်း

Read More