(၇၃) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ- ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝရေးတို့အတွက် ပါလီမန်များ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကိုစုစည်းခြင်း

(၇၃) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ- ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝရေးတို့အတွက် ပါလီမန်များ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကိုစုစည်းခြင်း
  • နေ့စွဲ: 13 Mar 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
(၇၃) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ- ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝရေးတို့အတွက် ပါလီမန်များ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကိုစုစည်းခြင်း

Related IPU: