၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ စံချိန်တင်အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ IPU က အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ စံချိန်တင်အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ IPU က အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း

  • နေ့စွဲ: 13 Mar 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ စံချိန်တင်အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ IPU က အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း

Related IPU: