ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဒုတိယစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဒုတိယစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဒုတိယစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

Read More
မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံ၏ Matters အလိုက် အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်   နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၉

မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံ၏ Matters အလိုက် အစည်းအဝေးများ တက်ရောက် နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၉

မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံ၏ Matters အလိုက် အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်

Read More
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့်   (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ပထမစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ပထမစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ပထမစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်

Read More
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် မဲဆန္ဒနယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် မဲဆန္ဒနယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် မဲဆန္ဒနယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

Read More
ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်(၃)ရပ်သို့ စာတိုပေးပို့မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော SMS Managing Software အား လာရောက်လှူဒါန်းခြင်း   နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈

ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်(၃)ရပ်သို့ စာတိုပေးပို့မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော SMS Managing Software အား လာရောက်လှူဒါန်းခြင်း နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈

ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်(၃)ရပ်သို့ စာတိုပေးပို့မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော SMS Managing Software အား လာရောက်လှူဒါန်းခြင်း

Read More
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ကို အစီအစဉ်(၁၁)ခုဖြင့် ကျင်းပသည်။

Read More
ပဲရစ်သဘောတူညီချက်ကို လေးစားလိုက်နာမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (webinar) သို့တက်ရောက်   နေပြည်တော် ၊ ဩဂုတ်လ ၂၇

ပဲရစ်သဘောတူညီချက်ကို လေးစားလိုက်နာမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (webinar) သို့တက်ရောက် နေပြည်တော် ၊ ဩဂုတ်လ ၂၇

ပဲရစ်သဘောတူညီချက်ကို လေးစားလိုက်နာမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (webinar) သို့တက်ရောက်

Read More
(၄၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ၏   Political Matters တွင် ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒုတိယအကြိမ် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ   နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၂၇

(၄၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ၏ Political Matters တွင် ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒုတိယအကြိမ် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၂၇

(၄၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ၏Political Matters တွင် ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒုတိယအကြိမ် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

Read More