စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ (Library Services)

  • စာငှားဝန်ဆောင်မှုနှင့်စာငှားသတ်မှတ်ချက်များ(Circulation Services and Regulation)
  • အီလက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု(e-Library Services)
  • စာကြည့်တိုက်အချင်းချင်းငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှု (Inter-library loan Services)
  • စာဖတ်ခန်းဝန်ဆောင်မှု(Reading Room Services)
  • ရည်ညွှန်းဝန်ဆောင်မှု(Reference Services)
- စာငှားဝန်ဆောင်မှုနှင့်စာငှားသတ်မှတ်ချက်များ(Circulation Services and Regulation )

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအား လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်နှင့် စာဖတ်ခန်းတွင် စာငှားကတ်ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလျှင် စာအုပ် ၁၀ အုပ်နှုန်းဖြင့် ၄ ပတ် ငှားရမ်းပါသည်။ စာဌားရက်ကုန်ဆုံးပါက ထပ်တိုးရက်အဖြစ် ၂ ပတ် ၊ နှစ်ကြိမ် ထပ်မံ ရက်တိုးငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။

လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများအား တစ်ဦးလျှင် စာအုပ် ၅ အုပ်နှုန်းဖြင့် ၂ ပတ် ငှားရမ်း နိုင်ပါသည်။ စာငှားရက်ကုန်ဆုံးပါက စာဌားထပ်တိုးရက် ၂ပတ် ၊ တစ်ကြိမ် ထပ်မံတိုးမြှင့် ငှားနိုင် ပါသည်။

ရည်ညွှန်းစာအုပ်များနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ထားသည့် စာအုပ်၊ စာတမ်း နှင့် အထောက်အထားများကို စာကြည့်တိုက်၊ စာဖတ်ခန်းအတွင်းသာ ဖတ်ရှုရပါသည်။

စနေ၊တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံး ပိတ်ရက်များမှအပ လွှတ်တော်အစည်းအ​ဝေး ရပ်နား သည့်ကာလတွင် ၁၀:၀၀နာရီမှ ၁၅:၃၀ နာရီထိ စာငှားချိန် သတ်မှတ်၍ ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။

- အီလက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု(e-Library Services)

လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေရန်အတွက် e-Lib. Server တွင် OPAC (Online Public Access Catalogue) စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။အသုံးပြုရမည့်Address မှာ-172.30.0.2/elib ဖြစ်သည်။

လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ရှိ စုဆောင်းထားသည့် e-book များကို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် Calibre Server ကိုအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားပါသည်။ အသုံးပြုရမည့်Addressမှာ 172.30.0.1:8080 ဖြစ်သည်။ မိမိအသုံးပြုနေသည့် Electronic Devices များဖြစ်သည့် Mobile Phone, Laptop, tablets, Computerများရှိ Mozilla, Internet Explorer, Chrome မှတဆင့်ဖော်ပြပါIP Address များကို ရိုက်ထည့်၍ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။(Hluttaw Network အတွင်း၌သာ)

e-Library ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် အီလက်ထရောနစ် စာငှားဝန်ဆောင်မှုကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသဖြင့် စာငှားသူအနေဖြင့် မိမိဖတ်ရှုငှားရမ်းလိုသည့် စာအုပ်များကို စာဖတ်ခန်းနှင့်စာကြည့်တိုက် စာငှားကောင်တာတွင် စာကြည့်တိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဝန်ထမ်းကဒ်ပြားများက အသုံးပြု၍ ငှားရမ်း ခွင့်ပေးထားပါသည်။

- စာကြည့်တိုက်အချင်းချင်းငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှု (Inter -library loan Services)

စာကြည့်တိုက်တွင် မရှိသောအကြောင်းအရာများ၊ သတင်းအချက် အလက်များကို သိရှိလိုပါက တောင်းခံလာသည့် အကြောင်းအရာပေါ်တွင် မူတည်၍ ယင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာကြည့်တိုက်များကို ချိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ငှားရမ်းပေးခြင်း ၊ ရှာဖွေပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- စာဖတ်ခန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရည်ညွှန်းဝန်ဆောင်မှု (Reading Room Services and Reference Services)

လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်သည် ဇမ္ဗူသီရိဆောင် ပထမထပ်တွင် တည်ရှိခြင်းဖြစ်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးအသီးသီးရှိ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် လွှတ်တော်သို့ လာရောက်သည့် ဧည့်သည်များအနေဖြင့် လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်များကို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု့ငှားရမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စာဖတ်သူ(၆၀)ခန့် အသုံးပြုနိုင်သည့် စာဖတ်ခန်းကို အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ခန်းမကြီးအနီးတွင်ထားရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Wifi access နှင့် စာဖတ်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေနိုင်ရန် computer (၁၀)လုံး တပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားပါသည်။ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် စာအုပ်အသစ်များ၊ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၊ အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်များ၊ လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းများကိုလည်း ထားရှိ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

ထို့အပြင် လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက် ပြင်ပသို့ငှားရမ်းခွင့်မရှိ၍ အလွယ်တကူဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ညွှန်းစာဖတ်ခန်းငယ် တစ်ခုအဖြစ်ထားရှိထားပါသည်။

ရည်ညွှန်းစာအုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောစာအုပ်များဖြစ်သည့်အဘိဓာန်များ၊စွယ်စုံကျမ်းများ၊လမ်းညွှန်စာအုပ်များအစရှိသဖြင့်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြားရည်ညွှန်းစာအုပ်များကိုစုဆောင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

စာကြည့်တိုက်/ စာဖတ်ခန်း အသုံးပြုနိုင်သည့်အချိန်

- ၈:၃၀ မှ ၁၆:၀၀ (လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကာလ)

- ၁၀:၀၀ မှ ၁၅:၃၀ ( လွှတ်တော်အစည်းအဝေးရပ်နားသည့်ကာလ)