ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

More ...

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

More ...

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

More ...

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

More ...