ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း