ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ၂၀ နေရာအတွက် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Read More

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ချက်ပေးပို့ရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၈)

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ချက်ပေးပို့ရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၈)

Read More

အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၅/၂၀၁၈) စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုတင်ပြသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးမည့် အမည်စာရင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုတင်ပြသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးမည့် အမည်စာရင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

Read More

"၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းများ၌ ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့" များဖွဲ့စည်းခြင်း

"၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းများ၌ ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့" များဖွဲ့စည်းခြင်း

Read More