ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း နေပြည်တော် မတ် ၂၈

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ၊ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈)

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း နေပြည်တော် မတ် ၂၈

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၂/၂၀၁၈)

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ၂၀ နေရာအတွက် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Read More

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ချက်ပေးပို့ရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၈)

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ချက်ပေးပို့ရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၈)

Read More