ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)

Read More

ပူးပေါင်းကော်မတီသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၈/၂၀၁၉)

ပူးပေါင်းကော်မတီသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၈/၂၀၁၉)

Read More

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၉)

Read More

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၅/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၅/၂၀၁၉)

Read More

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းလေ့လာစိစစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၄/၂၀၁၉)

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းလေ့လာစိစစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၄/၂၀၁၉)

Read More