REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR NATIONAL SUPPORT STAFF

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR NATIONAL SUPPORT STAFF

Read More

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၇/၂၀၁၆)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၇/၂၀၁၆)

Read More

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

Read More

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ရပ်နားကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ရပ်နားကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

Read More