“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းများ၌ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်ရငွေသုံးငွေများစိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့”များဖွဲ့စည်းခြင်း

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းများ၌ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်ရငွေသုံးငွေများစိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့”များဖွဲ့စည်းခြင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Read More

နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Read More

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

Read More